Er wordt gekeken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes in het dagelijks leven.
Menu